MIJU kozmetički salon
Ulica Hrvatske Republike 26, 31000 Osijek
T +385 (0)31 20 40 30, M +385 (0)98 180 40 40
Mail:

(1.9.-31.5.) ponedjeljak-petak: 8-20h/ subota: 8-14h
(1.6.-31.8.) ponedjeljak-petak: 9-21h/ subota: 8-14h